Przejdź do treści

Kadry i płace

To, za co szczególnie cenią nas klienci to kompleksowa i kompetentna obsługa kontroli z US i ZUS zakresie spraw pracowniczych ( np. kontrola z ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym pracownika). Doradztwo prawne dla firm, które oferujemy naszym klientom pomaga nam w realizacji tego zadania w sposób, który jest zupełnie nieangażujący dla właściciela firmy.

Ponadto pomagamy firmom w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia pracownicze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP.

Prowadzenie

  • pełnej obsługi kadrowej firm ( listy płac, ZUS, chorobowe, urlopy)
  • akt osobowych wraz z ewidencją czasu pracy,
  • ewidencji i rozliczeń umów cywilno-prawnych – w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • rozliczeń rocznych pracowników i zleceniobiorców,
  • korespondencji z ZUS do pracodawców na portalu ZUS PUE ( w tym chorobowe pracowników) składamy również wnioski do ZUS przez portal ZUS PUE,
  • nadzoru nad szkoleniami BHP i badaniami okresowymi pracowników (bieżąca współpraca ze szkoleniowcem z zakresu BHP).

Prowadzenie kadr i płac w firmie